OGIBiz Website

Eshop Before Menu
2747693
Menu
23513
Main Description
2759351


Όροι για τον διαγωνισμό "Καθαρά Δευτέρα με Καθαρό αυτοκίνητο - δώρο Βιολογικός καθαρισμός"

1. Ο Χρήστος Καθαρισμοί (καλούμενη εφεξής διοργανωτής), διοργανώνει διαγωνισμό στην ιστοσελίδα https://www.facebook.com/biologikoi.katharismoi.kamatero/ (εφεξής ο «Διαγωνισμός») ο οποίος αφορά στην προβολή του Διοργανωτή και έχει ως στόχο να αναδείξει ένα (1) νικητή. Ο νικητής θα κερδίσει 1 (ένα) Βιολογικό καθαρισμό αυτοκινήτου, αξίας 50€.

2. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής.

3. Στον Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όποιοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και διαμένουν εντός Αττικής.

4. Ο κάθε συμμετέχων πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Facebook. Θα πρέπει να μεταβεί στην ανάρτηση (post) που θα δημιουργηθεί στο λογαριασμό του ( Βιολογικοί Καθαρισμοί - Ο Χρήστος ) στο Facebook, να κάνει Like στην σελίδα, να κοινοποιήσει την φωτογραφία του διαγωνισμού και να κάνει σχόλιο κάτω από την ανάρτηση κάνοντας tag δύο φίλους του.

5. Η κλήρωση θα διεξαχθεί σε video όπου τυχαία θα επιλεγεί ο νικητής. Μαζί θα επιλεγούν με τον ίδιο τρόπο και άλλοι 2 αναπληρωματικοί, σε περίπτωση που ο νικητής αδυνατεί να παραλάβει το δώρο.

6. Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από 12/02/2020 10:00 έως 26/02/2020 23:59. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκεια αυτή για εύλογη αιτία υπό την προϋπόθεση ότι θα δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή με πρόσφορο τρόπο.

7. Η κλήρωση θα γίνει από τον Διοργανωτή στις 27/02/2020 και θα αναδείξει 1 (έναν) νικητή. Ο νικητής θα ειδοποιηθεί με προσωπικό μήνυμα από τον λογαριασμό του "Βιολογικοί Καθαρισμοί - Ο Χρήστος" στο Facebook.

8. Ο νικητής θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον Διοργανωτή μέχρι τις 29/02/2020 με προσωπικό μήνυμα για να δώσουν τα απαραίτητα στοιχεία για την παραλαβή του δώρου τους. Αν οι νικητές δεν επικοινωνήσουν με τον Διοργανωτή μέχρι τις 29/02/2020, αυτοδικαίως χάνουν οποιοδήποτε δικαίωμα επί του επάθλου και ο Διοργανωτής απαλλάσσεται από την οποιαδήποτε υποχρέωση ανέλαβε έναντι των νικητών σε σχέση με το έπαθλο. Στη θέση των νικητών αυτών υπεισέρχονται οι πρώτοι τη τάξει επιλαχόντες.

9. Το δώρο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα ούτε μπορεί να μεταβιβαστεί.  

10. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων που θα δοθούν στο Διοργανωτή κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, θα διαγραφούν αμέσως μετά τη λήξη του Διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες, με την παροχή των παραπάνω προσωπικών τους στοιχείων, συναινούν ανεπιφύλακτα όπως αυτά χρησιμοποιηθούν για τον Διαγωνισμό ή/και την κλήρωση από τον Διοργανωτή, διά αυτοματοποιημένων ή όχι μέσων, για τις ανάγκες και κατά το χρόνο διενέργειας και ολοκλήρωσης του Διαγωνισμού. Παράλληλα, η αποδοχή του επάθλου από έκαστο νικητή αποτελεί και παροχή συναίνεσης και έγκρισης προς τον Διοργανωτή για χρήση των προσωπικών του στοιχείων ή της παραλαβής του επάθλου του, προς το σκοπό της δημοσιοποίησης του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του και της διαβίβασή τους στην εταιρεία. Ειδικότερα, έκαστος νικητής του Διαγωνισμού δια του παρόντος αποδέχεται ρητώς και συναινεί ανεπιφύλακτα να δημοσιευθεί το Facebook όνομά του στην πλατφόρμα
( https://www.facebook.com/biologikoi.katharismoi.kamatero/) κατά την ανακοίνωση των νικητών, κάτω από το σχόλιο του ιδίου.


11. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο Διαγωνισμός δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του διαδικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, τα ηλεκτρονικά μηνύματα και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη του Διοργανωτή.

12. Για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος.

13. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους συμμετοχής ή να ακυρώσει το διαγωνισμό για σπουδαίο λόγο.

14. Ο Διοργανωτής θα δικαιούται να ακυρώσει συμμετοχές, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ή υπόνοιες ότι έχει χωρέσει παραβίαση ή καταστρατήγηση οποιουδήποτε από τους όρους του Διαγωνισμού. Επιπλέον, σε όλες τις αναφερόμενες στον παρόντα όρο περιπτώσεις, ο Διοργανωτής θα δικαιούται να μην αναγνωρίσει τη νίκη του συμμετέχοντα (σε περίπτωση που ο παραβάτης έχει ήδη αναδειχθεί Νικητής).

15. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο συμμετέχων γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους. Λαμβάνοντας μέρος στον παρόντα διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες θεωρείται ότι έχουν ανεπιφύλακτα αποδεχθεί και συμφωνήσει με τους δεσμευτικούς αυτούς όρους, κανόνες και προϋποθέσεις. Κάθε επιπλέον ανακοίνωση με οδηγίες για την συμμετοχή, η οποία θα αναρτηθεί από τον Διοργανωτή στον ανωτέρω ιστότοπο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτών των όρων.

Footer
23519